מחלקות העירייה

בחירות מקומיות

פעיליות

מאגר מידע

מכרזים

מכרז 17/2023- אחזקת תאורת רחובות ואחזקת חשמל במבני ציבור (פרסום נוסף)
2023-11-05 12:14:05
מכרז 11-23 - אחזקת תאורת רחובות וחשמל - הודעה 1 - תיקון טעות סופר
2023-08-17 08:29:41
מכרז 11/2023- אחזקת תאורת רחובות ואחזקת חשמל במבני ציבור (2023) ברהט
2023-08-06 08:58:35
הודעה מס 3 - מתן שירותי ניהול ("פרוייקטור") ליישום החלטת ממשלה מס' 1279 עבור עיריית רהט (2023)
2023-07-12 11:17:08
מיזם משותף, להקמת והפעלה של כיתת לימוד אינטראקטיבית " מעבדת הדמיון" בשיטת אימרסיב.
2023-07-11 06:13:37

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

משרות וקולות קוראים

קול קורא33-2023 - מזכיר מחלקה בעירייה - מילוי מקום
2023-11-30 19:42:30
קול קורא 34-2023- מזכיר בית ספר - מילוי מקום
2023-11-30 19:41:10
מכרז חיצוני 32-2023 מזכיר ביס אלאופק מתחם 5
2023-11-30 12:51:12
מכרז חיצוני 31-2023 איש אחזקה אלאופק מתחם 5
2023-11-30 12:45:58
מכרז פנימי 30-2023 מדריך ראש צוות עוס
2023-11-19 10:04:12

פרוטוקולים

פרוטוקול מכרזים 15.2023‎
2023-12-07 11:25:04
פרוטוקול מכרזים 14.2023‎
2023-09-14 11:33:09
פרוטוקול מכרזים מס' 13.2023‎
2023-09-05 06:29:49
פרוטוקול מכרזים מס' 12.2023‎
2023-09-04 11:49:47
פרוטוקול מכרזים 11.2023‎
2023-08-29 11:07:47

דוח תושב

דוח תושב 2021‎
2023-07-11 06:06:28
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
2017-09-10 13:33:25
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
2017-09-10 13:33:02
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
2017-09-10 13:32:34
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
2017-09-10 13:32:12

מבקר העירייה

דוח מבקר העירייה לשנת 2021
2023-09-05 06:23:32
דוח מבקר העירייה לשנת 2020
2022-11-14 11:29:35
דוח מבקר העירייה לשנת 2019
2022-11-14 11:17:22
דוח שנתי ללא תז 2018
2020-10-18 11:31:31
דוח מבקר העירייה לשנת 2017
2019-11-03 11:51:27

ארנונה

צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו מיסים רהט 2022
2021-07-12 04:56:22
צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34
ארנונה 2021 - טיוטה
2020-06-11 05:18:21
קובץ התקנות-8507
2020-04-23 05:09:44

תלונות הציבור

דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2022
2023-07-03 05:53:57
דוח הממונה על תלונות הציבור בעיריית רהט לשנת 2021‎‎
2022-11-14 10:52:55
דוח הממונה על תלונות הציבור 2020
2021-06-07 07:43:51
דוח תלונות הציבור 2018
2019-03-28 07:24:37
דוח תלונות הציבור 2017
2018-03-29 10:47:44

דוחות

דוח לתושבים

קרא עוד על דוחות

מידע הנדסי (GIS)

חקור את המאפיינים של העיר

מבקר העירייה

למידע נוסף על מבקר העירייה

מדריך

בתי ספר

בתי הספר שלנו מברכים אותך

מתקנים ממשלתיים

המתקנים הממשלתיים החשובים ביותר בעיר

חברת המים

חברת המים החשובה ביותר במדינה

מרכז רהט

מרכז רהט מברך אתכם

נקודת מבט היסטורית

היסטוריה של רהט

אתר לימודים בישראל

מידע על סיוע במימון לימודים

Powered By Sadel Technologies LTD