מחלקות העירייה

פעיליות

מאגר מידע

מכרזים

החלטה על התקשרות ניהול ופיקוח מכרז ניקיון מוסדות חינוך וציבור
2021-06-06 05:08:45
החלטה על התקשרות ניהול ופיקוח מכרז ניקיון מוסדות חינוך וציבור
2021-06-03 10:46:08
מכרז 102021
2021-05-19 05:10:27
מכרז 18 2021 מנהל ישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
2021-05-02 07:10:40
הודעה מס'8 למשתתפים
2021-04-20 11:31:35

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

ארנונה

צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34
ארנונה 2021 - טיוטה
2020-06-11 05:18:21
קובץ התקנות-8507
2020-04-23 05:09:44
צו הארנונה כללית לשנת 2020
2019-12-24 06:36:50
צו המיסים לשנת 2019
2019-03-25 08:35:48

פרוטוקולים

פרוטוקול ועדת כספים מס 04.2021
2021-05-30 10:52:04
פרוטוקול ישיבת ביקורת מס 03.2021 (1)
2021-05-06 06:22:03
פרוטוקול ישיבת ביקורת מס 03.2021
2021-05-06 05:32:12
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 03/2021
2021-04-13 07:13:37
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 03/2021
2021-04-13 07:08:21

מדריך

דוח לתושבים

קרא עוד על דוחות

בתי ספר

בתי הספר שלנו מברכים אותך

מבקר העירייה

למידע נוסף על מבקר העירייה

מרכז רהט

מרכז רהט מברך אתכם

נקודת מבט היסטורית

היסטוריה של רהט

מידע הנדסי (GIS)

חקור את המאפיינים של העיר

חברת המים

חברת המים החשובה ביותר במדינה

מתקנים ממשלתיים

המתקנים הממשלתיים החשובים ביותר בעיר

אתר לימודים בישראל

מידע על סיוע במימון לימודים

Powered By Sadel Technologies LTD

סגירת תפריט