מחלקות העירייה

פעיליות

מאגר מידע

מכרזים

מכרז 13/2021 פרסום מודעות בעיתונות (2021) (פרסום נוסף)
2022-03-08 10:47:30
הודעה מס' 1 למציעים, מכרז מס' 1/2022 - פינוי פסולת(באמצעות משאיות, טרקטור יעה אופני ומכולות) (2022)
2022-03-07 06:52:27
מכרז מס' 1/2022- פינוי פסולת (באמצעות משאיות, טרקטור יעה אופני ומכולות)(2022)
2022-02-16 07:03:02
מכרז מס' 13/2021- פרסום מודעות בעיתונות (2021) פרסום נוסף.
2022-02-15 07:23:26
מכרז מס' 16/2021- ספקי ציוד ומזון לאגף הרווחה של עיריית רהט (2021) - פרסום נוסף
2022-02-15 07:10:27

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

ארנונה

צו מיסים רהט 2022
2021-07-12 04:56:22
צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34
ארנונה 2021 - טיוטה
2020-06-11 05:18:21
קובץ התקנות-8507
2020-04-23 05:09:44
צו הארנונה כללית לשנת 2020
2019-12-24 06:36:50

פרוטוקולים

פרוטוקול כספים מס 05.2022
2022-05-17 05:30:58
פרוטוקול ועדת רכש מס' 10/2022‎‎
2022-05-10 05:52:26
פרוטוקול ועדת ביקורת מס 01.2022
2022-05-09 11:54:23
פרוטוקול ועדת כספים מס' 04/2022‎‎
2022-05-08 06:15:25
פ. ועדת רכש מס 09.2022
2022-04-20 06:10:20

מדריך

דוח לתושבים

קרא עוד על דוחות

בתי ספר

בתי הספר שלנו מברכים אותך

מבקר העירייה

למידע נוסף על מבקר העירייה

מרכז רהט

מרכז רהט מברך אתכם

נקודת מבט היסטורית

היסטוריה של רהט

מידע הנדסי (GIS)

חקור את המאפיינים של העיר

חברת המים

חברת המים החשובה ביותר במדינה

מתקנים ממשלתיים

המתקנים הממשלתיים החשובים ביותר בעיר

אתר לימודים בישראל

מידע על סיוע במימון לימודים

Powered By Sadel Technologies LTD

סגירת תפריט