מחלקות העירייה

פעיליות

מאגר מידע

מכרזים

מכרז 9/2023
2023-05-14 07:15:28
מכרז מס' 8/2023
2023-03-28 08:18:32
מכרז 6/2023 (טופס הצעה כספית )רכישה, אספקה והתקנה של מושבים מרופדים לאודיטוריום בבית הספר "אלנג'אח"
2023-03-12 07:57:20
הודעה מס' 1 למשתתפים למכרז מס' 2023/8 עדכון מועדים ודחיית מועד הגשת ההצעה
2023-03-08 08:35:45
הודעה מס' 1 למשתתפים למכרז מס' 2023/6 עדכון מועדים ודחיית מועד הגשת ההצעה
2023-03-08 08:34:05

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

משרות וקולות קוראים

מכרז פנימי מס' 24/2023 עורך דין בלשכה המשפטית – מנהל תחום ליטיגציה.
2023-05-24 06:41:15
קול קורא 21/2023 גיוס סטודנטים
2023-04-30 08:12:33
קול קורא מס' ע 20/2023-עו"ס לזקן
2023-04-17 06:30:59
קול קורא מס' ע 19/2023-עו"ס קהילה
2023-04-17 06:27:24
קול קורא מס' ע 2023 /18- עו"ס משפחה
2023-04-16 09:25:12

פרוטוקולים

פרוטוקול מכרזים מס 5.2023‎‎
2023-04-25 08:56:20
פרוטוקול ועדת מכרזים מס 03.2023‎‎
2023-02-21 08:50:14
פרוטוקול וועדת מכרזים מס' 2.2023- (מכרז מס' 7/2023)‎‎
2023-02-06 08:11:17
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 12/2022‎‎
2023-01-18 11:29:43
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/2023‎‎
2023-01-10 12:08:02

דוח תושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
2017-09-10 13:33:25
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
2017-09-10 13:33:02
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
2017-09-10 13:32:34
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
2017-09-10 13:32:12
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
2017-09-10 13:31:46

מבקר העירייה

דוח מבקר העירייה לשנת 2020
2022-11-14 11:29:35
דוח מבקר העירייה לשנת 2019
2022-11-14 11:17:22
דוח שנתי ללא תז 2018
2020-10-18 11:31:31
דוח מבקר העירייה לשנת 2017
2019-11-03 11:51:27
דוח מבקר העירייה לשנת 2016
2018-08-07 12:54:01

ארנונה

צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו מיסים רהט 2022
2021-07-12 04:56:22
צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34
ארנונה 2021 - טיוטה
2020-06-11 05:18:21
קובץ התקנות-8507
2020-04-23 05:09:44

תלונות הציבור

דוח הממונה על תלונות הציבור בעיריית רהט לשנת 2021‎‎
2022-11-14 10:52:55
דוח הממונה על תלונות הציבור 2020
2021-06-07 07:43:51
דוח תלונות הציבור 2018
2019-03-28 07:24:37
דוח תלונות הציבור 2017
2018-03-29 10:47:44
דוח תלונות הציבור 2016
2017-09-10 12:56:42

מדריך

דוח לתושבים

קרא עוד על דוחות

בתי ספר

בתי הספר שלנו מברכים אותך

מבקר העירייה

למידע נוסף על מבקר העירייה

מרכז רהט

מרכז רהט מברך אתכם

נקודת מבט היסטורית

היסטוריה של רהט

מידע הנדסי (GIS)

חקור את המאפיינים של העיר

חברת המים

חברת המים החשובה ביותר במדינה

מתקנים ממשלתיים

המתקנים הממשלתיים החשובים ביותר בעיר

אתר לימודים בישראל

מידע על סיוע במימון לימודים

Powered By Sadel Technologies LTD