ברוכים הבאים

לאתר האינטרנט של עיריית רהט

בו תוכלו לקבל מידע על הנעשה בעירייה ועל בעלי התפקידים

ברוכים הבאים

לאתר החדש

אני שמח לפגוש אתכם באתר האינטרנט של עיריית רהט המחודשת, אתר זה שמטרתו התקדמות  בעיר רהט שלנו לרמות הגבוהות ביותר.

מחלקות העירייה

מאגר מידע

מושבי המועצה העירונית

תמלול מליאה 03/2021
2021-04-08 09:59:03
פרוטוקול מליאה מס' 03/2021
2021-04-08 09:50:22
תמלול מליאה 2-2021
2021-03-10 13:03:56
פ. מליאה 2-2021
2021-03-03 06:52:19
תמלל פ. 1-2021מליאה‎
2021-02-16 06:53:04

מכרזים

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 03/2021
2021-04-13 07:08:21
הודעה מס' 6 למשתתפים במכרז 2/2021 מתן שירותי גביה
2021-04-07 09:33:21
הודעה מס' 4 למשתתפים במכרז 2/2021 מתן שירותי גביה שוטפים
2021-03-31 11:44:46
מכרז מס' 1/2021- אחזקת שטחים מגוננים (2021) ברהט
2021-03-31 06:45:32
הודעה מס' 3 למשתתפים במכרז 2/2021 מתן שירותי גביה
2021-03-22 10:20:18

ארנונה

צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34
ארנונה 2021 - טיוטה
2020-06-11 05:18:21
קובץ התקנות-8507
2020-04-23 05:09:44
צו הארנונה כללית לשנת 2020
2019-12-24 06:36:50
צו המיסים לשנת 2019
2019-03-25 08:35:48

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

מדריך

דוח לתושבים

קרא עוד על דוחות

בתי ספר

בתי הספר שלנו מברכים אותך

מבקר העירייה

למידע נוסף על מבקר העירייה

מרכז רהט

מרכז רהט מברך אתכם

נקודת מבט היסטורית

היסטוריה של רהט

מידע הנדסי (GIS)

חקור את המאפיינים של העיר

חברת המים

חברת המים החשובה ביותר במדינה

מתקנים ממשלתיים

המתקנים הממשלתיים החשובים ביותר בעיר

אתר לימודים בישראל

מידע על סיוע במימון לימודים

Powered By Sadeltech ©2019

סגירת תפריט