לשכת ראש העיר

הטקסט בהכנה

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

פייסבוק

עטא אבו מדיעם

ראש העיר

08-9914805

סלימאן זיאדנה

מנהל לשכת ראש העיר

08-9914816

האשם אלטורי

עוזר לראש העיר

08-9914900

איריס אוזאן

מזכירה ראש העיר

08-9914805

Powered By Sadeltech ©2019