לשכת ראש העיר

הטקסט בהכנה

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

פייסבוק

פאיז אבו סהיבאן

ראש העיר

08-9914805

mayor@rahat.muni.il

סלימאן זיאדנה

מנהל לשכת ראש העיר

08-9914816

S.zeadnh@rahat.muni.il

סאמי אשוי

מזכיר אישי לראש העיר

08-9914966

samy@rahat.muni.il

עלי דבסאן

עוזר לראש העיר

08-9914900

alid@rahat.muni.il

איריס אוזאן

מזכיר ראש העיר

08-9914805

mayor@rahat.muni.il

ליאור לוין

עוזר ראש העיר לפיתוח פרויקטים

08-9914868

liorlevin@rahat.muni.il

Powered By Sadeltech ©2019

סגירת תפריט