לשכת ראש העיר

הטקסט בהכנה

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

פייסבוק

עטא אבו מדיעם

ראש העיר

08-9914805

mayor@rahat.muni.il

סלימאן זיאדנה

מנהל לשכת ראש העיר

08-9914816

S.zeadnh@rahat.muni.il

האשם אלטורי

עוזר לראש העיר

08-9914900

hashem@rahat.muni.il

איריס אוזאן

מזכירה ראש העיר

08-9914805

iris@rahat.muni.il

Powered By Sadeltech ©2019