מחלקת גבייה

הטקסט בהכנה….

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

נאדי אבו סהיבאן

מנהל המחלקה

nady.suheban@rahat.muni.il

Powered By Sadel Technologies LTD