בתי הספר

בית ספר סלאח אלדין

רהט, שכונה 17

08-9918247

am59557@gmail.com

בית ספר אלאח'א

רהט, שכונה 28

08-9917276‎

9917276@gmail.com

בית ספר אבו עבידה

רהט, שכונה 3

08-9917282

abuaubeida@yahoo.com

בית ספר בית אלחכמה

רהט, שכונה 7

08-9918178

salm2004@gmail.com

בית ספר אלסלאם

רהט, שכונה 17/18

08-9918480

alslam.rahat480@gmail.com

08-9917912

בית ספר אלפוראת

רהט, שכונת אלפוראת

08-6653696

alforataisha@gmail.com

08-9354210

בית ספר אבן כלדון

רהט, שכונה 14

08-9918002

eben_khaldon@walla.com

08-9917368

בית ספר עומר בן אלח'טאב

רהט, שכונה 13

08-9918010

aliakmalat@gmail.com

08-9910524

בית ספר שייך כמיס אלקרנאוי

רהט, שכונה 17

08-9917752

hmada210@gmail.com

08-9917692

בית ספר אבן סינא

רהט, שכונה 32

08-9917425

ebensena618447@gmail.com

08-9917426

בית ספר אלהודא

רהט, שכונה 11

08-9910831

gamalho@walla.com

בית ספר אלע'זאלי

רהט, שכונה 7

08-9917782

saadmde71@gmail.com

בית ספר אלביאן

רהט, שכונה 14

08-9917424

Albayan01@gmail.com

בית ספר אלהוזייל

רהט

08-9910099

Alhuziel@gmail.com

08-9917498

בית ספר אלרחמה

רהט, שכונה 27

08-9918074

sultanala@hinushm.k12.il

08-9918078

בית ספר אלזהרא

רהט, שכונה 26

08-9918867

samerho@walla.com

בית ספר אלהלאל

רהט, שכונה 3

08-9775186

amirnsasra@gmail.com

בית ספר ע"ש חג סלמאן אלעתאיקה

רהט, שכונה 4

08-6559957

sakirabuabid@gmail.com

חטיבת ביניים ע"ש שייך סלמאן אלהזייל

רהט

08-8571411

aeemn1980@gmail.com

08-8571314

תיכון ע"ש שייך סלמאן אלהזייל

רהט

08-9918867

ezalden@post.bgu.ac.il

בית ספר אלפרדוס

רהט, שכונה 29

08-9910025

alferdous1@gmail.com

08-9917202

בית ספר אלחנאן

רהט, שכונה 22

08-9919546

magda48@walla.com

בית ספר אלופאא

רהט, שכונה 10

04-9589030

בית ספר מקיף אלנור

רהט, שכונה 25/26​​

08-9917008

gmail.com@9917008

חטיבת ביניים אלראזי

רהט, שכונה 29

mttaab@walla.com

תיכון אלראזי

רהט, שכונה 17

08-9917340

khames.siam@gmail.com

בית ספר אלאמל חינוך מיוחד

רהט, שכונה 1

08-6771730

בית ספר עמאל רהט

רהט, שכונה 17

08-9317914

haseen.alk@gmail.com

תיכון אלתקוא

רהט, שכונה 27

08-6102595

Altakwa2012@gmail.com

08-6102597

תיכון אבן רשד

רהט, שכונה 28

08-6678773

Sleman1976@gmail.com

תיכון דאר אלקלם

רהט, שכונה 29​

08-6818282

hoasala@gmail.com

089910236

תיכון אלנג'אח

רהט, שכונה 34​​

08-9917701

krsaid@gmail.com‏

Powered By Sadeltech ©2019