בתי הספר

בית ספר סלאח אלדין

רהט, שכונה 17

08-9918247

בית ספר אלאח'א

רהט, שכונה 28

08-9917276‎

בית ספר אבו עבידה

רהט, שכונה 3

08-9917282

בית ספר בית אלחכמה

רהט, שכונה 7

08-9918178

בית ספר אלסלאם

רהט, שכונה 17/18

08-9918480

08-9917912

בית ספר אלפוראת

רהט, שכונת אלפוראת

08-6653696

08-9354210

בית ספר אבן כלדון

רהט, שכונה 14

08-9918002

08-9917368

בית ספר עומר בן אלח'טאב

רהט, שכונה 13

08-9918010

08-9910524

בית ספר שייך כמיס אלקרנאוי

רהט, שכונה 17

08-9917752

08-9917692

בית ספר אבן סינא

רהט, שכונה 32

08-9917425

08-9917426

בית ספר אלהודא

רהט, שכונה 11

08-9910831

בית ספר אלע'זאלי

רהט, שכונה 7

08-9917782

בית ספר אלביאן

רהט, שכונה 14

08-9917424

בית ספר אלהוזייל

רהט

08-9910099

08-9917498

בית ספר אלרחמה

רהט, שכונה 27

08-9918074

08-9918078

בית ספר אלזהרא

רהט, שכונה 26

08-9918867

בית ספר אלהלאל

רהט, שכונה 3

08-9775186

בית ספר ע"ש חג סלמאן אלעתאיקה

רהט, שכונה 4

08-6559957

חטיבת ביניים ע"ש שייך סלמאן אלהזייל

רהט

08-8571411

08-8571314

תיכון ע"ש שייך סלמאן אלהזייל

רהט

08-9918867

בית ספר אלפרדוס

רהט, שכונה 29

08-9910025

08-9917202

בית ספר אלחנאן

רהט, שכונה 22

08-9919546

בית ספר אלופאא

רהט, שכונה 10

04-9589030

בית ספר מקיף אלנור

רהט, שכונה 25/26​​

08-9917008

חטיבת ביניים אלראזי

רהט, שכונה 29

תיכון אלראזי

רהט, שכונה 17

08-9917340

בית ספר אלאמל חינוך מיוחד

רהט, שכונה 1

08-6771730

בית ספר עמאל רהט

רהט, שכונה 17

08-9317914

תיכון אלתקוא

רהט, שכונה 27

08-6102595

08-6102597

תיכון אבן רשד

רהט, שכונה 28

08-6678773

תיכון דאר אלקלם

רהט, שכונה 29​

08-6818282

089910236

תיכון אלנג'אח

רהט, שכונה 34​​

08-9917701

Powered By Sadeltech ©2019