מזכיר העירייה

מסמכים מצורפים

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

עלי אבו אלחסן

מזכיר העירייה

08-9914800

מיאדה אבו זאיד

מזכירה

08-9914906

Powered By Sadel Technologies LTD