מזכיר העירייה

מסמכים מצורפים

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

עלי אבו אלחסן

מזכיר העירייה

08-9914800

ali.abualhssan@rahat.muni.il

מיאדה אבו זאיד

מזכירה

08-9914906

mazkirot@rahat.muni.il

Powered By Sadel Technologies LTD