רכז נגישות

טאלב ח'מאיסה 

טלפון משרד : 08-9914835   

נייד :0523650920

דוא"ל:  Talebkh@rahat.muni.il

מסמכים מצורפים:

טבלת הסדרי נגישות מבנים קיימים
2022-05-09 05:59:36
הצהרת ראש העיר מעודכנת
2022-05-09 05:54:14
טבלת הסדרי נגישות – מקום שאינו בניין
2022-05-09 05:48:08
הצהרת ראש הרשות
2022-03-27 06:43:43
טבלת אתרי משחקים
2020-12-15 10:36:19
הנגשה פרטנית לתלמיד והורה
2020-12-02 09:06:27
סטטוס התאמת נגישות למקום ציבורי שאינו בניין
2020-11-04 10:54:20
סטטוס התאמת נגישות מוסדות חינוך קיימים
2020-11-04 10:50:44
סטטוס התאמת מוסדות ציבור
2020-11-04 10:49:52

powered by sadeltech ©2018