מחלקת הרווחה

טקסט בהכנה…

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

סעיד אלעוברה

מנהל הרווחה

08-9914814

saeedalubra@rahat.muni.il

Powered By Sadel Technologies LTD