מאגר מידע

מכרזים

מכרז 17/2023- אחזקת תאורת רחובות ואחזקת חשמל במבני ציבור (פרסום נוסף)
2023-11-05 12:14:05
מכרז 11-23 - אחזקת תאורת רחובות וחשמל - הודעה 1 - תיקון טעות סופר
2023-08-17 08:29:41
מכרז 11/2023- אחזקת תאורת רחובות ואחזקת חשמל במבני ציבור (2023) ברהט
2023-08-06 08:58:35
הודעה מס 3 - מתן שירותי ניהול ("פרוייקטור") ליישום החלטת ממשלה מס' 1279 עבור עיריית רהט (2023)
2023-07-12 11:17:08
מיזם משותף, להקמת והפעלה של כיתת לימוד אינטראקטיבית " מעבדת הדמיון" בשיטת אימרסיב.
2023-07-11 06:13:37

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

ארנונה

צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו מיסים רהט 2022
2021-07-12 04:56:22
צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34
ארנונה 2021 - טיוטה
2020-06-11 05:18:21

ועדות העירייה

תמלול מליאה מס 12.2023‎
2023-11-15 11:03:32
פרוטוקול מליאה מס 12.2023
2023-11-15 10:56:41
פרוטוקול ישיבת חירום למועצת העיר מיום 7.10.2023‎
2023-10-18 08:24:20
פרוטוקול מליאה 11.2023‎
2023-10-03 05:39:06
פרוטוקול מליאה 11.2023‎
2023-10-03 05:39:06