מאגר מידע

מכרזים

מכרז 22/2024- איסוף ופינוי אשפה ביתית באמצעות משאיות דחס- שלושה איזורים ברהט (2024)
2024-07-23 07:52:38
יעוץ וליווי תהליך אסטרטגי - פנייה לתכלול יועצים
2024-07-15 07:18:14
הפקת כנסי חשיבה - תהליך אסטרטגי רהט
2024-07-15 07:15:28
מכרז 21/2024 - ביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיקום ושדרוג של תשתיות ציבוריות ברהט (שלוש אשכולות)(2024)
2024-07-08 06:31:13
מכרז 20/2024 אחזקה ושיפוץ מוסדות חינוך 5 אשכולות (2024) בעיר רהט
2024-06-25 06:24:12

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

ארנונה

צו ארנונה 2024‎
2023-12-20 11:43:12
צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו מיסים רהט 2022
2021-07-12 04:56:22
צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34

ועדות העירייה

תמלול פרוטוקול מליאה מס' 9.2024
2024-07-10 11:21:15
תמלול פרוטוקול מליאה מס' 8.2024
2024-07-10 11:19:44
פרוטוקול מליאה 8.2024‎
2024-07-08 06:37:58
פרוטוקול מליאה מס 9.2024‎
2024-07-03 05:57:23
תמלול מליאה 5.2024‎
2024-06-25 06:13:03