מאגר מידע

מכרזים

הכנת תוכנית אב למבני ציבור‎
2024-02-11 10:34:01
כתיבת תוכנית אב למבני מרפאות ומוסדות ציבור במרחב הציבורי העירוני . (פרסום שני)
2024-01-25 09:54:44
הליך קבלת הצעות למתן שירות תכנון למרכז מים לצפון רהט
2024-01-14 10:11:33
קול קורא- כתיבת תוכנית אב למבני מרפאות ומוסדות ציבור במרחב הציבורי העירוני ברהט
2024-01-07 09:27:35
הודעה מס' 1 למשתתפים במכרז 17/2023 אחזקת תאורת רחובות ואחזקת חשמל במבני ציבור (2023) ברהט (פרסום נוסף)
2023-12-04 07:25:06

טפסים

טופס הצהרה והתקשרות לפינוי פסולת בנין
2017-09-10 12:10:48
דווח ביקורת סימון קווי בנין סימון מקום
2017-09-10 12:10:01
דווח ביקורת גמר בנין
2017-09-10 12:09:14
דווח ביקורת גמר שלד
2017-09-10 12:08:05
טופס-1-תקנה-2 לחיבור חשמל ומים
2017-09-10 12:07:18

ארנונה

צו ארנונה 2024‎
2023-12-20 11:43:12
צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו הארנונה שנת 2023
2022-12-29 10:09:09
צו מיסים רהט 2022
2021-07-12 04:56:22
צו הארנונה 2021 - חתום
2020-07-16 06:20:34

ועדות העירייה

תמלול מליאה 2.2024‎
2024-04-14 11:48:07
פ.מליאה 4.2024‎
2024-04-02 06:51:24
פרוטוקול מליאה מס 3.2024‎
2024-03-27 11:06:03
פרוטוקול מליאה מס 2.2024
2024-03-27 11:00:01
תמלול מליאה מס 1.2024‎
2024-02-04 08:52:30