שכירות משרדים חנייה
2021-05-20 05:38:16
התקשרות עם ספק יחיד DUALSUN
2021-03-21 07:16:40
מכרז 05/2021 - חוברת הנדסית
2021-02-25 13:39:24
מכרז פומבי מס' 05/2021 ביצוע עבודות להקמת מבנה "מכרז סחר תיירותי" ברהט
2021-02-25 12:44:36
מכרז 4/2021 ביצוע עבודות לתכנון מבנה סככה בשוק העירוני רהט
2021-02-17 07:13:27
הארכת מכרז מס' 02/2021
2021-02-11 10:48:16
הודעת תיקון מספר 1 - מכרז חניה רהט
2021-02-10 06:53:25
נוסח פרסום להארכה מכרז 02/2021
2021-02-04 12:10:25
מכרז מס' 03/2021 – ביצוע ותכנון אספקת של שילוט מספור בתים
2021-02-04 12:09:17
מכרז 02-2021 הפעלת קפיטריה היכל התרבות
2021-01-19 06:42:21
[sc name=”sdkb” id=26 amount=10]