הלשכה המשפטית

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

עו"ד שרון שטיין

היועץ המשפטי לעירייה

08-9914946

sharons@nacshonim.org.il

עו"ד דנה כץ

המשנה ליועמ"ש

08-9914951

עו"ד קורין חסאן

מנהלת הלשכה המשפטית

08-9914898