תושב יקר באפשרותך לסייע לנו כדי לשמור על ניקיון העיר שלך !

או להתקשר

מספר: 9914935-08
דואר אלקטרוני: [email protected]