מחלקת כח אדם

מחלקת כח אדם בעיריית רהט, הנה הגוף העירוני המופקד על נושאים שונים בתחום כח אדם/משאבי אנוש לרבות ניהול מערך העובדים החל מגיוס, העסקה והשמה, טיפוח ההון האנושי, רווחת העובד ועד לשלב של פרישת העובדים לגמלאות או סיום יחסי עובד מעביד מכל סיבה שהיא.

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

וגיהה אבו סיאם

מזכירת המחלקה

08-9914858

kohadam@rahat.muni.il

Powered By Sadel Technologies LTD

סגירת תפריט