הלשכה המשפטית

שם מלא

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

עו"ד שרון שטיין

היועץ המשפטי לעירייה

sharons@nacshonim.org.il

עו"ד דנה כץ

המשנה ליועמ"ש, תובעת עירונית

08-9914951

danak@rahat.muni.il

עו"ד קורין חסאן

מנהלת הלשכה המשפטית

08-9914898

legal@rahat.muni.il