אגף ביטחון וחירום

האגף עוסק בהכנת הרשות למצבי חירום השונים כגון מלחמה , אסון טבע, ועוד.

תפקידי האגף:

1 , ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים בחירום.

2.היערכות לחירום של הרשות המקומית (ריכוז מערך מל"ח, פס"ח וההתגוננות האזרחית)ארגון ואימון מערך החירום הרשותי. כתיבת נהלי הפעלה לרשות המקומית למצבי חירום בשגרה, אסונות טבע ומלחמה.

3.ריכוז ועדת הביטחון של מועצת הרשות המקומית.

4.הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.

5.ניהול אירועי חירום.

6.ייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

7.ניהול מערך האבטחה והביטחון ברשות בעת שגרה.

8.הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.

9.ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" (כהגדרתה בפקודת העיריות) ופיקוח עליהן , בתיאום משטרת ישראל.

10.הכנת הרשות המקומית לשעת חירום (נהלים, כ"א, הכשרה ותרגול).

11.הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.

12.הכנה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח, בכלל זה מוקד עירוני/בטחוני ומרכז הפעלה למצבי חירום.

13.טיפול ותחזוקת מחסני חירום והציוד לחירום ולביטחון.

14.אחריות על הטיפול במקלטים הציבוריים ובמוסדות החינוך.

15.הפעולות אבטחה של מוסדות חינוך/ציבור ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.

16.יועץ לראש הרשות בניהול אירועי החירום השונים, בתחומי האחריות של הרשות המקומית.

17.ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

18.הפעלת מערך השיטור העירוני בעיר.

19.הצטיידות לחירום.

20.טיפול וניהול מערך המצלמות בעיר .

שם

תפקיד

מספר טלפון

דוא"ל

אחמד אלהוזייל

מנהל אגף ביטחון וחירום

0508213125

ahmedk@rahat.muni.il

יוסף אלעוברה

קב"ט מוס"ח

0526995247

אלהוזייל שאדי

קב"ט מוס"ח

0536289125

אלהוזייל חסן

רכז מקלטים ומחסני חירום

0547003081

Powered By Sadel Technologies LTD