• ראש העיר
  מר עטא רבו מדיגם

  ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022ראש העיר רהט מאז 10.2022

  • חאלד
   סגן ראש העיר
   • מר 2
    מחלקת רווחה
   • Title
    Description
    • Title
     Description
    • Title
     Description
   • Title
    Description
    • Title
     Description
    • Title
     Description
   • Title
    Description
    • Title
     Description
    • Title
     Description
   • מר 1
    מחלקת הנדסה