ישיבת עבודה עם ועד הורים בית ספר ערב אלהוזייל

 

 

אגף החינוך מתכנס 
מנהל אגף החינוך אלהוזייל גמאל
מכנס את צוות אגף החינוך כדי להציג את פורמט תוכנית העבודה לשנת 2023
התוכנית תהיה מקושרת לחמש היעדים של ראש העיר.
התוכנית תעסוק בצרכי מערכת החינוך העכשווים והעתידיים .